Huyện Mỹ Đức Hà Nội

GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN MỸ ĐỨC

   Huyện Mỹ Đức nằm ở phía tây nam Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội 52 km theo đường Quốc lộ 21B. Địa giới hành chính huyện Mỹ Đức: Phía đông giáp huyện Ứng Hòa, ranh giới là sông Đáy; Phía bắc giáp huyện Chương Mỹ; Phía tây giáp các huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Phía tây nam giáp huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Phía đông nam giáp huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

   Mỹ Đức gồm 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Đại Nghĩa (huyện lỵ) và 21 xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá.

xem thêm

Thi trấn Đại Nghĩa

Xã An Mỹ

Xã An Phú

Xã An Tiến

Xã Bột Xuyên

Xã Đại Hưng

 

Xã Đốc Tín

Xã Đồng Tâm

Xã Hợp Sơn

Xã Hợp Thanh

Xã Hợp Tiến

Xã Xuy Xá

Xã Hùng Tiến

Xã Hương Sơn

Xã Lê Thanh

Xã Mỹ Thành

Xã Phù Lưu Tế

Xã Phúc Lâm

Xã Phùng Xá

Xã Thượng Lâm

Xã Tuy Lai

Xã Vạn Kim

DỰ ÁN CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI